Úvod » Novinky a publikace » Článek

Vymáhání dluhů elektronicky

Od počátku července získali věřitelé pohodlnější a snad i rychlejší možnost, jak se domoci svých peněžitých pohledávek. Zákonem č. 123/2008 Sb. byl do občanského soudního řádu zakotven elektronický platební rozkaz.

Pro tento institut zkráceného řízení je specifické nejen to, že může být podán pouze elektronickou poštou se zaručeným podpisem, ale především způsob vydání, které provede  automaticky softwarová aplikace bez ingerence soudce, a tedy bez zkoumání oprávněnosti nároku. Žalovaný má možnost obrany až v dalším stadiu, kdy proti vydanému platebnímu rozkazu může podat opravný prostředek – odpor či v případě směnečné pohledávky námitky. Využití elektronického platebního rozkazu je přípustné do požadovaného plnění max.1 mil.Kč. Předpokladem úspěšnosti tohoto instrumentu ovšem je – stejně tak jako u standardního platebního rozkazu – jeho doručení žalovanému do vlastních rukou. Pokud se takto doručit nepodaří, následuje běžné řízení s nařízením jednání. Z obdobných důvodů proto není žádný typ platebního rozkazu přípustný ani v případě doručování do ciziny.

Novela přináší ještě další výrazné ulehčení účastníkům občanského soudního řízení; podle ust. § 42 občanského soudního řádu již není nutné podání v el.podobě se zaručeným podpisem doplňovat předložením originálu.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×