Úvod » Novinky a publikace » Článek

Silniční daň a nový systém snižování sazeb

Úprava silniční daně doznala významné změny. Novelizace zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve zn.p.p., přináší rozšíření dosavadního osvobození od daně pro vozidla využívající další typy alternativních paliv. Dále zavádí nově koncipovaný systém snížených sazeb.

Nově budou od daně osvobozena též vozidla pro dopravu osob nebo nákladů do 12 tun, která mají hybridní pohon anebo používají jako palivo LPG, CNG či směs benzínu a ethanolu E85. Systém snižování sazeb daně pro vozidla šetrnější k životnímu prostředí resp. odpovídající přísnějším technickým normám by měl být současně administrativně jednodušší; k uplatnění snížené sazby postačí prokázat pouze datum prvé registrace vozidla v tuzemsku či zahraničí. Sazba daně se tímto způsobem snižuje o 48% po dobu 36 měsíců následujících od prvé registrace, o 40 % po dobu následujících 36 měsíců a o 25 % po dobu dalších následujících 36 měsíců. Bude se tedy jednat i o vozidla, jež nesplňují emisní limity EURO. Naopak na 125 % se ze stávajících 115 % zvyšují sazby daně u vozidel registrovaných poprvé do 31. prosince 1989.

Vozidla pro přepravu nákladů (i nepodnikatelská) budou zdaňována nově při hmotnosti nad 3,5 t. Novelou se dále vypouští ust. § 17 odst. 1 o snížení silniční daně z důvodu tvrdosti zákona, neboť na relevantní případy by mělo být aplikováno obecné ustanovení zákona o správě daní a poplatků o prominutí daně.

Novela nabyla účinnosti dnem 4. 7. 2008 a její ustanovení se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2009, s výjimkou nové úpravy snižování sazeb, která se použijí již ve zdaňovacím období roku 2008.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×