Úvod » Novinky a publikace » Článek

Mezinárodní daňové vztahy

Od zdaňovacího období započatá v období od 1. ledna 2008 je účinná nově uzavřená Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Od zdaňovacího období započatá v období od 1. ledna 2008 je účinná nově uzavřená Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×