Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daň z příjmů

Ministerstvo financí zveřejnilo Pokyn č. D – 317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty při stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. Tyto ceny může použít poplatník pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Ministerstvo financí dále vydalo Pokyn D – 318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tyto kurzy použijí poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci pro přepočet cizích měn.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×