Podílové fondy – Přístup po česku? Euro, č. 30/200828/07/08 / Publikace

Vlastimil Pihera, advokát, a Helena Navrátilová, daňová poradkyně advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikovali v týdeníku Euro článek zabývající se aktuálním právním pojetím vlastnických vztahů k majetku podílových fondů a jeho dopady při aplikaci daně z příjmů právnických osob.

Celý článek je ke stažení zde