Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daň z příjmů právnických osob

Osvobození příjmů z dceřiné společnosti

Novela rozšiřuje osvobození příjmů mateřské společnosti z účasti na dceřiné společnosti i na příjmy z převodu podílu v dceřiné společnosti (tj. např. z prodeje akcií), a to za podobných podmínek, jaké nyní platí pro osvobození podílů na zisku.

Nově se osvobození podílů na zisku i příjmů z převodu podílu v dceřiné společnosti uplatní i v případě, že dceřiná společnost není rezidentem EU, a to při splnění určitých podmínek (smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR, právní forma obdobná a.s., s.r.o. nebo družstvu, daň z příjmů právnických osob v sazbě minimálně 12 % apod).

Pro uplatnění osvobození musí být mateřská společnost vždy skutečným vlastníkem dceřiné společnosti. Osvobození příjmů z převodu podílu v dceřiné společnosti se nevztahuje na podíly ve společnosti, které byly nabyty v rámci koupě podniku nebo části podniku.

Sazba daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob se snižuje ze stávajících 24 % na 21 % (účinnost od 1.1.2008),  20 % (účinnost od 1.1.2009) a 19 % (účinnost od 1.1.2010). V této souvislosti upozorňujeme, že novela změnila rovněž pravidla pro použití daňové sazby. Zatímco dříve se daň počítala sazbou účinnou k poslednímu dni zdaňovacího období, nově se použije sazba účinná k prvnímu dni zdaňovacího období.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×