Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novelizace zákona o rezervách

Novelou bude jednoznačně upravena problematika tvorby rezerv u nástupnických společností při přeměnách, tzn. nástupnická společnost pokračuje v tvorbě rezerv a opravných položek započaté rozdělovanou společností, a to za podmínek, které by platily pro rozdělovanou společnost, pokud by se přeměna neuskutečnila a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s části obchodního majetku, která přechází na nástupnickou společnost.

Dále mají být zpřísněny podmínky pro tvorbu opravných položek k pohledávkám (20%-100%), jejichž jmenovitá hodnota přesáhne 200.000 Kč. Poplatník může opravné položky k takovým pohledávkám tvořit, jestliže se řádně účastní daného řízení (rozhodčí, soudní či správní) a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×