Úvod » Novinky a publikace » Článek

Prominutí úroku z prodlení

Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí úroku z prodlení dle § 63 odst.2 zákona o správě daní a poplatků ze zpožděných plateb daní. Úrok, který je splatný v roce 2007, je prominut, pokud jeho celková výše za zdaňovací období nebo za kalendářní rok u jednorázových daní, které nemají zdaňovací období, nepřesáhne částku 200 korun. Rozhodnutí ze dne 3.dubna 2007 je k dispozici na webových stránkách ministerstva a bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×