Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zvýšení prahové hodnoty státní podpory „de minimis“

Nařízením Komise ES č. 1998/2006 byla zvýšena částka veřejné de minimis podpory, při jejímž překročení se má za to, že podpora je schopna narušit hospodářskou soutěž a není proto slučitelná se společným trhem.

Celková výše podpory de minimis poskytnuté jedné osobě nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200.000 EUR, v odvětví silniční dopravy je stanovena hranice 100.000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Za jednu z forem veřejné podpory je například považováno i prominutí penále dle zákona o správě daní a poplatků.

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×