Úvod » Novinky a publikace » Článek

Legislativně technická novela zákoníku práce

Pod č. 362/2007 Sb. byla s účinností od 1.1. 2008 publikována dlouho očekávaná legislativně technická a opravná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn.p.p. (dále jen „zákoník práce“).

Přes tento charakter přináší i některé věcné změny. Především se obnovuje možnost sjednání paušální mzdy za práci přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li dodržen maximální rozsah této práce, tj. 150 hodin ročně.

Nově je možno rozdělit přestávky v práci na více částí, bude-li alespoň jedna z nich trvat nejméně 15 minut. Úprava pracovní doby se významně liberalizuje; nové ustanovení § 84a připouští jakoukoliv jinou úpravu pracovní doby (ať již rozložené rovnoměrně či nerovnoměrně) s jediným omezením, a to maximální délkou směny 12 hodin. Dochází rovněž ke zjednodušení úpravy pružné pracovní doby a kont pracovní doby, kde již není potřeba předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců. Pracovní doba mladistvých se prodlužuje na 40 hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin. Zvýšené odstupné při rozvázání pracovního poměru pro pracovní úraz či nemoc z povolání nenáleží, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za tento zdravotní stav. Vyplacené odstupné nemusí vracet zaměstnanec, který po opětovném nástupu k témuž zaměstnavateli bude pracovat na základě dohody o provedení práce.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×