The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 200803/04/08 / Publikace

Pavel Dejl a Radka Felgrová zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008 kapitolu, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu principů a pravidel řešení sporů v soudních řízeních a arbitrážích v rámci právního systému České republiky. Příspěvek komentuje základní organizaci soudů v ČR a vedení soudního řízení podle českého práva. Dále se zabývá prostředky, kterými v rámci soudního řízení disponují účastníci řízení. V neposlední řadě rozebírá i základní nástroje, kterými může soud ovlivňovat vlastní průběh řízení, druhy soudních rozhodnutí a jejich účinky. Samostatná kapitola je věnována základním pravidlům arbitrážního řízení. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde