A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition05/03/08 / Publikace

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali kapitolu za Českou republiku v publikaci A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition, kterou vydalo renomované vydavatelství Kluwer Law International v rámci své ediční řady International Competition Law Series. Publikace souhrnně mapuje regulaci práva hospodářské soutěže ve všech členských zemích Evropské unie a také Norska a Švýcarska.

Kapitola za Českou republiku, připravená specialisty soutěžního týmu KŠB, podává ucelený přehled o úpravě práva hospodářské soutěže ČR včetně souvisejících aspektů komunitárního práva a právní úpravy regulovaných trhů. Příspěvek dále akcentuje otázky kartelových dohod a zneužití dominantního postavení spolu s problematikou právní úpravy prosazování práva hospodářské soutěže a pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Součástí textu je rovněž oblast věnovaná pravidlům pro posuzování spojení soutěžitelů a zmíněny jsou nedávné příklady ze soutěžně-právní praxe.

Příspěvek je ke stažení zde