Úvod » Novinky a publikace » Článek

Prominutí správního poplatku při elektronickém podání

Ministerstvo financí ČR vydalo pokyn č. D – 302, kterým se pro rok 2007 promíjí správní poplatky až do výše 2 000 Kč za úkony vůči finančním úřadům definované v položce 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (např. žádost o prominutí penále, žádost o povolení posečkání daně, vydání potvrzení o bezdlužnosti atd.) provedené elektronicky a opatřené elektronickým podpisem.

Důvodem pro vydání tohoto pokynu byla skutečnost, že dle zákona o správních poplatcích jsou od poplatku osvobozeny úkony, které správce daně v elektronické podobě nejen přijme, ale v elektronické podobě na ně i odpoví. Vzhledem k tomu, že finanční úřady zatím nemají technické vybavení k tomu, aby elektronická podání vyřizovali elektronicky, promíjí Ministerstvo financí ČR správní poplatky jak uvedeno výše.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×