Úvod » Novinky a publikace » Článek

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Francií o zamezení dvojího zdanění

Ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2006 byl publikován pokyn č. D-291 k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Francií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku.

Francouzská daňová správa s účinností od 1.ledna 2007 zavádí nové formuláře, které slouží nerezidentům Francie k získání snížené sazby srážkové daně z dividend, úroků a licenčních poplatků dle této smlouvy z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění (aplikace snížené srážkové daně).

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×