Úvod » Novinky a publikace » Článek

Sazby stravného pro rok 2007

Sazby stravného jsou s účinností od 1. ledna 2007 definovány zákoníkem práce.

Stravné v České republice

Sazby stravného pro rok 2007 definované v zákoníku práce jsou shodné se sazbami platnými pro rok 2006 (tyto sazby byly definovány v zákoně o cestovních náhradách).

Daňová uznatelnost stravného se řídí zvláštní úpravou.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši nejméně:

  • 58 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 88 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby stravného pro cesty v zahraničí

Vyhláška č. 549/2006 Sb. stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007.

Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení základních sazeb stravného mimo jiné pro Indonésii na 40 USD (dříve 35 USD), pro Japonsko na 60 USD (dříve 50 USD), pro Jihoafrickou republiku na 50 USD (dříve 40 USD), pro Makedonii na 35 EUR (dříve 30 EUR) a pro Seychely na 60 USD (dříve 50 USD). Nově je definována výše stravného pro Černou Horu v částce 40 EUR.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×