Úvod » Novinky a publikace » Článek

Částky pro stanovení výpočtových základů nemocenského pojištění

Dne 27. prosince 2006 bylo ve Sbírce zákonů publikováno Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Částka denního vyměřovacího základu se za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti upraví tak, že z částky do 550 Kč (dříve 510 Kč) se započítá 90%, z částky nad 550 Kč (dříve 510 Kč) do 790 Kč (dříve 730 Kč) se započítá 60% a k částce nad 790 Kč (dříve 730 Kč) se nepřihlíží.  

Od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti se částka 550 Kč (dříve 510 Kč) započítá v plné výši, z částky nad 550 Kč (dříve 510 Kč) do 790 Kč (dříve 730 Kč) se započítá 60% a  k částce nad 790 Kč (dříve 730 Kč) se nepřihlíží. 

Maximální nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti bude celkem 12.995 Kč. Nárok na ně bude mít osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288.350 Kč, tedy alespoň cca 24.000 Kč hrubého.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×