Leniency Regimes – second edition06/12/07 / Publikace

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali pro publikaci Leniency Regimes, vydanou britskou společností The European Lawyer Ltd., problematiku týkající se implementace tzv. leniency programu v ČR – tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhlásil s účinností od 28. června 2007 zcela nový program, který vychází z Modelového Leniency programu ECN a stávajícího Leniency programu Komise evropských společenství. Tento program stanovuje rámec, ve kterém může Úřad aplikovat mírnější režim ukládání pokut účastníkům utajovaných horizontálních kartelových dohod, pakliže se tito účastníci rozhodnou s ÚOHS spolupracovat při jejich odhalování. Příspěvek reflektuje změny oproti původnímu Leniency programu z roku 2001.

Příspěvek je ke stažení zde