Úvod » Novinky a publikace » Článek

Státní podpory, Energetika, Doprava

V rámci Evropské unie právě skončila veřejná diskuse nad návrhem změny stávajícího nařízení č. 69/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 SES (státní podpory) na veřejné podpory de minimis v oblasti dopravy a uhelného průmyslu. Lze proto očekávat brzké projednání tohoto návrhu. Nikoliv bez zajímavosti je fakt, že Komise zpřístupnila i plné texty vyjádření některých subjektů k tomuto návrhu, kupř. Scottish Coal, CoalPro, IG Bergbau Chemie Energie, Eurelectric ad. Návrh je k dispozici na http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/consultation/2006_04_15_en.htm

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×