Autoři z KŠB se podíleli na zcela novém vydání monografie „Akciové společnosti“23/06/23 / Zprávy

Partneři KŠB profesor Jan Dědič, Jan Lasák a Vlastimil Pihera se autorsky podíleli na vzniku kolektivní monografie Akciové společnosti vydané v nakladatelství C. H. Beck. Publikace pojednává o právní úpravě akciové společnosti od jejího založení a vzniku, přes fungování samotné společnosti, jejích orgánů a jejich členů, včetně práv a povinností akcionářů, úpravy akcií, problematiky základního kapitálu a jeho změn, až po zrušení společnosti a její zánik.

Monografie zohledňuje existující soudní praxi a podrobuje analýze též i zcela aktuální otázky právní úpravy akciové společnosti, ke kterým se soudy dosud neměly příležitost vyjádřit. Publikace je určena široké právnické veřejnosti i členům volených orgánů akciových společností.