Poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets07/12/22 / Zprávy

Tým KŠB (Vlastimil Pihera, Martin Krejčí, Matúš Kovačič a Tomáš Trávníček) poskytoval poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., jako aranžérovi při další emisi nezajištěných nepodřízených zaknihovaných dluhopisů, tentokrát společnosti J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., v celkové hodnotě do 1 miliardy Kč s možností navýšení o maximálně dalších 100 %.

Neobvyklá struktura dluhopisu opravňuje majitele dluhopisu k variabilnímu kupónu vázanému na cenu podkladové investiční akcie emitované fondem kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., a umožňuje majiteli dluhopisu - kvalifikovanému investorovi - konverzi dluhopisu na akcie, čímž fakticky vymění kupónový výnos za podíl na fondu.

Kromě poradenství při strukturování dluhopisů, přípravě prospektu pro přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha a pro jejich veřejnou nabídku v České republice jsme klienta zastupovali i ve schvalovacím řízení před Českou národní bankou.

Děkujeme společnosti J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., že nám svěřila právní poradenství při této unikátní finanční transakci a těšíme se na další podobné zajímavé a zároveň náročné úkoly.