Zástupkyně KŠB na diskusním setkání „Firmy budoucnosti“16/05/22 / Zprávy

Sylvie Sobolová a Petra Mirovská se dne 5.5.2022 zúčastnily diskusního setkání pořádaného týdeníkem Ekonom pode názvem Firmy budoucnosti.

Cílem setkání vedeného pod mottem „Děláme Česko lepší, budujeme Česko s přidanou hodnotou“ byla společná diskuse nad klíčovými aspekty z praxe zvyšující potenciál českých firem a jejich rozvoj. Pozvání k diskusi přijali náměstek průmyslu a obchodu Petr Očko, ekonomka Helena Horská, dále Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, podnikatel a iniciátor výzvy podnikatelů ke druhé ekonomické transformaci Martin Wichterle a řada dalších včetně zástupců úspěšných českých firem.

Sylvie Sobolová, partnerka KŠB a současně Legal Garant týdeníku Ekonom pro oblast duševního vlastnictví, vystoupila v panelové diskusi s příspěvkem na téma, co může zabrzdit firemní expanzi z hlediska podcenění ochrany know-how a práv k firemním značkám a logu.

Více o setkání zde.