Aplikovatelnost velikostní přirážky při stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění11/01/22 / Zprávy

Partneři prof. Jan Dědič a Jan Lasák a advokátní koncipient Filip Buchta společně publikovali článek „Aplikovatelnost velikostní přirážky při stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění“.

V uvedeném článku se autoři z týmu KŠB zaměřili na jednu z aktuálně nejpalčivějších otázek týkající se oceňování společností pro účely stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění (např. při squeeze-outu).

Judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu se dosud výslovně nevyjádřila, zda lze v těchto případech použít k diskontní míře tzv. velikostní přirážku (též přirážka za velikost, small-cap premium či small size premium).

Tato otázka je přitom předmětem řady soudních sporů. Pro použití velikostní přirážky existuje dle názoru autorů celá řada přesvědčivých důvodů, včetně bohaté judikatury soudů státu Delaware, na niž mj. výslovně odkazuje Ústavní soud.

Uvedený článek je dostupný ve dvojčísle 23-24 časopisu Právní rozhledy z roku 2021 a je mj. dostupný i v Beck-online na pod odkazem zde.