Proběhl desátý ročník Contract Competition08/01/22 / Zprávy

ELSA, největší nezávislá asociace studentů práv na světě, a advokátní kancelář KŠB uspořádaly již desátý ročník studentské soutěže Contract Competition.

Tentokrát museli účastníci poskytnout klientovi transakční poradenství související s rekonstrukcí prostoru pro jeho inovativní gastronomický projekt a zohlednit přitom specifika plateb v Bitcoinech. Studenti měli za úkol připravit návrh smlouvy o dílo na základě klienty dohodnutého termsheetu a obhájit funkčnost a ucelenost takové smlouvy pro případ vzniklých sporů v rámci ústního kola.

V ústním kole pak porota složená z partnera KŠB Jiřího Horníka, advokátů Josefa Kříže a Oty Macha a koncipienta Tomáše Trávníčka vybrala vítěze, kterým se stal tým Anety Kalivodové a Barbory Peštové. Na druhém místě se umístil tým ve složení Nina Stolzová a Rostislav Bušek a třetí místo obsadil Vojtěch Semerád.

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony.

001002003004005006007008009010