Poradenství J&T IB Capital Markets při emisích dluhopisů07/06/21 / Zprávy

Tým KŠB pod vedením Vlastimila Pihery poskytoval poradenství J&T IB Capital Markets při emisích seniorních dluhopisů emitentů Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. o celkové nominální hodnotě emise 500 000 000 CZK a Fraternity Funds SICAV p.l.c. o celkové nominální hodnotě emise 400 000 000 CZK.

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává dluhopisy na účet svého podfondu Alpha Quest Balanced Fund, který investuje převážně do restitučních kupónů vydávaných rumunským státem. Fraternity Funds SICAV p.l.c. vydává dluhopisy na účet svého nemovitostního podfondu Real Estate Funds, přičemž výnos emise bude použit na nákup nemovitosti na Václavském náměstí v Praze.

V obou případech se tedy jedná o souběh kolektivní investice a dluhopisového financování, který je v poslední době stále populárnější.

Podrobnější informace naleznete zde a zde.