Evropská komise dala předběžně za pravdu stížnosti vypracované KŠB, že v České republice došlo ke zneužití dominantního postavení na trhu železniční dopravy30/10/20 / Zprávy

Soutěžní tým KŠB pod vedením partnera Pavla Dejla a dalších členů týmu Sylvie Sobolové, Martina Vrába a Hany Dejlové dosáhl úspěchu při zastupování železničního dopravce LEO Express ve věci stížnosti podané proti dominantnímu soutěžiteli na trhu české osobní železniční dopravy, společnosti České dráhy, a.s.

Evropská komise dne 30. 10. 2020 informovala veřejnost o tom, že společnosti České dráhy, a.s. bylo zasláno Sdělení výhrad. Evropská komise totiž dospěla k předběžnému závěru, že České dráhy zneužily své dominantní postavení stanovením podnákladových (predátorských) cen v období od 2011 do 2019. Cílem této protisoutěžní praktiky bylo poškození konkurentů, mezi něž se řadí i společnost LEO Express. Evropská komisařka Margrethe Vestager uvedla: „Konkurence v odvětví osobní železniční dopravy může snížit ceny a zvýšit kvalitu služeb ve prospěch spotřebitelů. Přínosem je i pro životní prostředí, protože cestující přecházejí k železniční dopravě, což je v souladu s cíli politiky Green Deal. V projednávaném případě máme obavy, že se České dráhy podílely na predátorských cenách, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU.“

Na základě podnětu připraveného týmem KŠB začala Evropská komise prověřovat český železniční trh již v roce 2016, poté co provedla místní šetření v kancelářích Českých drah. Sdělení výhrad je procesním krokem, který předchází konečnému rozhodnutí Evropské komise. Ačkoli se tedy nejedná o formálně konečné rozhodnutí, je obvyklé, že závěry v něm obsažené odpovídají závěrům, které jsou následně obsaženy v konečném rozhodnutí Evropské komise.

Tiskovou zprávu Evropské komise naleznete např. zde.