Vlastimil Pihera zvolen do Etického výboru AKAT29/06/20 / Zprávy

Vlastimil Pihera, partner KŠB, byl zvolen do Etického výboru Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).

Asociace patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu a sdružuje investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry, banky a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Podílí se na tvorbě podmínek a pravidel fungování kapitálového trhu a jejím cílem je rozvoj kolektivního investování v ČR.

Další informace naleznete v tiskové zprávě asociace zde.