Úvod » Novinky a publikace » Článek

Vznik účetní firmy KŠB Accounting s.r.o.

Ve snaze doplnit nabídku služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří jsme se rozhodli založit dceřinou společnost KŠB Accounting s.r.o. (KŠBA). KŠBA je účetní firma poskytující komplexní služby v oblasti vedení a zpracování účetnictví a reportingu, a to jak tuzemským, tak zahraničním subjektům podnikajícím na českém trhu.

Součástí těchto služeb je mimo jiné kompletní zpracování a vedení účetnictví, vyhotovování účetních dokladů, kontrola formální správnosti přijatých či klientem vyhotovených účetních dokladů, evidence hmotného i nehmotného majetku, zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrek, příprava reportů pro manažerské řízení a mnohé další.

Zaměstnanci KŠBA mají odborné vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oboru účetnictví. Formou odborných školení a seminářů si svoji odbornost a znalosti průběžně udržují a rozšiřují, aby byli schopni aktuálně reagovat na měnící se právní a ekonomické prostředí. Obdobně jako naše kancelář, dbá i KŠBA na to, aby vždy dokonale porozuměla podnikání klientů a nabídla jim své služby v závislosti na jejich aktuálních potřebách a očekáváních.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×