Úvod » Novinky a publikace » Článek

24. Benefiční koncert pro Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Benefiční koncert dobré vůle, který již od roku 1995 organizuje advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, se letos uskuteční v neděli 18. listopadu 2018 od 19.00 hod. v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze

Benefiční či adventní koncerty pro Výbor dobré vůle jsou již více než dvě desetiletí slavnostní příležitostí pro naše setkání spojená s krásnou hudbou a zpěvem a současně příležitostí k projevu solidarity s lidmi, kteří potřebují pomoc (čistý výnos z dosavadních třiadvaceti dosáhl částky 23 milionů korun).

Prostředky získané z letošního Benefičního koncertu použije Výbor dobré vůle na jeden z projektů, které si vyberete. Jejich seznam najdete zde.  Mezi dlouhodobé projekty patří i projekt Senior. Výbor dobré vůle spolu s nestátními neziskovými organizacemi zajišťuje, aby výnos z Benefičního koncertu byl efektivně využit k poskytování co nejlepší péče seniorům, kteří jsou z různých důvodů na charitativní pomoc ve značné míře odkázáni.

Letošní koncert bude ozvláštněn vystoupením pana Tomáše Kači, čerstvého absolventa Berklee College of Music v Bostonu, který kromě sólového interpretačního vystoupení uvede také vlastní kompozici, klavírní koncert pro PKF - Prague Philharmonia. V prvé polovině koncertu zazní Simple Symphony Benjamina Brittena a Rapsodie pro violu a orchestr H. 337 Bohuslava Martinů.

S každou vstupenkou na koncert v ceně 100 Kč k úhradě nákladů na koncert je spojen dar ve prospěch Výboru dobré vůle v částce 1.500 Kč. Kromě něj je možné smluvně zajistit prezentaci společnosti jako sponzora koncertu.

K objednání vstupenek či v případě zájmu uzavřít smlouvu o sponzorském daru se prosím obraťte e-mailem či telefonicky na paní Janu Šafářovou:

Budeme rádi, pokud se spolu s námi koncertu zúčastníte.

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×