V letošním vydání prestižní ročenky Chambers Europe 2018 se opět umístila i KŠB21/03/18 / Zprávy

Renomovaná britská ratingová společnost Chambers and Partners doporučuje ve své aktuální publikaci „Chambers Europe 2018“ advokátní kancelář KŠB a její zástupce hned devíti oblastech.

V oblastech bankovnictví a kapitálových trhů je KŠB zmíněna jako respektovaná firma, přičemž poukazuje kladné klientské hodnocení partnera KŠB Martina Krejčího: "He has a quick insight into complex situations, is very strong in negotiations, keeping in mind the detail but always remaining focused on the client's aim and finding the best solutions for the client."

V kategorii práva hospodářské soutěže a nekalé soutěže publikace zdůrazňuje roli KŠB jako jedné z vedoucích právních firem v České republice a doporučuje partnera KŠB Pavla Dejla coby jednoho z předních odborníků s poznámkou: „A "well-known name" in competition law, Pavel Dejl is a "true market leader" who is "really good.

V oblasti korporátního práva/fúzí a akvizic ročenka vyzdvihuje vysoce zkušený tým a připomíná některé z nejdůležitějších transakcí, ve kterých KŠB poskytla své poradenství, a uvádí partnera KŠB Martina Šolce ("He does well at explaining legal issues from a business point of view, and when negotiations get difficult he finds common ground." ) a řídící partnerku KŠB Dagmar Dubeckou ("She is very business-oriented, and provides quick, efficient solutions.").

Také v oblasti soudních sporů, kde je kancelář označena jako hlavní hráč na českém trhu, zmiňuje ročenka Pavla Dejla jako „one of the best litigators in the Czech Republic.“

Dalšími zmiňovanými kategoriemi jsou energetické právo a projektové financování – ročenka zmiňuje silný tým s vysokou mírou odbornosti - přičemž doporučovanými odborníky jsou partner Václav Rovenský („A client highlights his "knowledge of the business law" and "dutifulness" as particular strengths.“) a nově také counsel Tomáš Sequens („What impressed me is the power of Mr Sequens to give us support and 100% quality in a very short space of time." Clients further praise his "proactive thinking" and ability to find "good solutions.“), dále oblast restrukturalizace a insolvence s doporučovanou partnerkou Dagmar Dubeckou a oblast telekomunikací v čele s partnerem Martinem Šolcem („Clients are "very satisfied" with the team, who are "very flexible in terms of last-minute changes.")

Ročenka také zmiňuje KŠB v oblasti daňového poradenství, přičemž o daňovém týmu KŠB hovoří jako o bezkonkurenčním: „Clients report "absolute satisfaction" with the firm, saying: "When I get advice it is always well founded with strong rational support that I'm able to comprehend and feel confident in. They have very good knowledge of surrounding jurisdictions too, and when it comes to more distant jurisdictions they can always refer me to someone of quality.“ Daňová partnerka KŠB Helena Navrátilová je uvedena jako klíčová odbornice v této oblasti., kde citují klientskou referenci: Client singles out her "comprehensible" communication style, appreciating that she "bridges the gap between legal and tax advice" and "finds a way that works."