Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík vás zve na 23. benefiční koncert pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové27/09/17 / Zprávy

Koncert jako každý rok nabízí krásný hudební zážitek a spojuje s ním dobrý účel – peněžní dary a sponzorské příspěvky, které Výbor dobré vůle použije na Vámi vybraný projekt

Výbor dobré vůle zajišťuje, aby získané prostředky byly efektivně využity na péči seniorům, kteří jsou z různých důvodů na charitativní pomoc odkázáni, k podpoře vzdělání handicapovaných studentů a další projekty: http://www.vdv.cz/.

Na koncertu zazní výběr z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha a Oktet B dur pro smyčce Maxe Brucha. Mezi účinkujícími budou Roman Patočka, Jiří Bárta, Jakub Fišer, Helena Jiříkovská, Karel Untermüller a další. A capella vystoupí Brixiho akademicky soubor.

Koncert se uskuteční v neděli 26. listopadu od 19.00 hod. v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze.

S každou vstupenkou na koncert v ceně 100 Kč k úhradě nákladů koncertu je spojen dar ve prospěch Výboru dobré vůle v částce 1 500. Kromě něj je možné smluvně zajistit prezentaci společnosti jako sponzora koncertu.

K objednání vstupenek či přáním uzavřít smlouvu o sponzorování se prosím obraťte e-mailem či telefonicky na paní Janu Šafářovou:

e-mail: jsafarova@ksb.cz

tel. č.: 224 103 341, 221 103 316

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář