Významné rozhodnutí ve věci reklamy na doplňky stravy25/09/17 / Zprávy

KŠB úspěšně zastupovala svého klienta, společnost Allivictus, ve sporu o zákonnost a způsob propagace česnekových kapek, které tato společnost vyrábí.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila na podzim roku 2012 společnosti Allivictus pokutu 1,8 milionu korun za údajné porušení zákona o regulaci reklamy. Toho se měla společnost dopustit tím, že dle názoru RRTV přisuzovala v reklamě česneku účinky léku a tím tak uváděla v omyl spotřebitele, kteří si mohli potravinový doplněk splést s lékem. KŠB klienta zastupovala nejen ve správních řízeních a posléze v soudních řízeních před Městským soudem, ale následně i před Nejvyšším správním soudem. Ten přisvědčil zásadnímu věcnému argumentu KŠB, rozhodnutí o pokutě zrušil a věc vrátil RRTV.  NSS přisvědčil argumentaci společnosti Allivictus, že v reklamě byl přípravek jednoznačně označen jako extrakt z česneku a byly prezentovány obecně známé vlastnosti česneku a u průměrně poučeného spotřebitele nelze předpokládat, že by mohl být výrokem z reklamy klamán a v jejím důsledku považoval kapky za náhražku, součást nebo doplněk léčby. Reklamou uváděné pozitivní vlastnosti   jsou dle názoru NSS česneku obecně připisovány jako potravině a jsou tedy obecně známé. Soud dodal, že neshledává také nic klamavého ani nevhodného nad faktem, že k prezentaci výrobku se využije osobní příběh člověka, který sám prodělal závažné onemocnění a hovoří o své subjektivní zkušenosti.