Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěch KŠB v civilním řízení ze smlouvy o dílo na dodávku části energetického celku

KŠB úspěšně zastupovala zhotovitele části jedné ze severočeských elektráren, a to ve sporu s objednatelem díla o zaplacení odměny za jeho zhotovení. Předmětem sporu o zaplacení pohledávky klienta byl i uplatněný nárok protistrany na úhradu smluvní pokuty a odměny z tvrzené dohody o dodávkách prací a výkonných pracovníků.  KŠB v plném rozsahu uspěla s nárokem klienta i obranou před uplatněnými nároky protistrany, a to nejen před prvoinstančním krajským soudem, ale i odvolacím vrchním soudem. 

KŠB mohla v tomto sporu zúročit své dlouholeté a unikátní zkušenosti jak s výstavbou a provozem energetických a infrastrukturních celků a přípravou příslušné smluvní agendy v oblasti vztahů mezi objednateli a zhotoviteli děl, tak s vedením komplexních soudních sporů se specifickým zaměřením, které jsou významné i co do finanční hodnoty vedeného sporu.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×