Úvod » Novinky a publikace » Článek

Právní poradenství v souvislosti s emisí diskontovaných certifikátů nemovitostního projektu Rustonka

Advokátní kancelář KŠB asistovala při emisi diskontovaných certifikátů v předpokládaném objemu emise cca 1,4 miliardy Kč. Emitentem certifikátů je kyperská společnost GRAMEXO PLC., která je stoprocentním vlastníkem společnosti Rustonka Development s.r.o. Společnost Rustonka je společností založenou pro realizaci výstavby komplexu několika administrativních budov o celkové výměře cca 37 tisíc m2 na pozemcích po bývalé továrně Rustonka v Praze-Karlíně. 

Předpokládá se, že prostředky získané z emise certifikátů budou poskytnuty formou zápůjčky (resp. zápůjček) do společnosti Rustonka, která je použije na refinancování svých bankovních úvěrů, které společnost čerpala za účelem akvizice pozemků a financování projektových nákladů projektu.

Právní služby KŠB zahrnovaly zastoupení při řízení o schválení prospektu certifikátů za účelem přijetí k obchodování na Burze cenných papírů a veřejné nabídky ze strany ČNB. Certifikáty byly přijaty k obchodování na podzim tohoto roku.

Právní poradenství KŠB ve výše uvedeném případě je dalším z případů právního poradenství při emisích nestandardních dluhových cenných papírů. KŠB již v minulosti mimo jiné radila v oblasti historicky prvního vydávání výnosových certifikátů bez konečného data splatnosti (tzv. perpetuitní dluhopisy) v České republice. 

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×