Důležité pracovněprávní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v případu zastupovaném KŠB06/10/16 / Zprávy

Partner KŠB Pavel Dejl dosáhl se svými kolegy při zastupování významného klienta, společnosti z oblasti zemědělské výroby, zásadního úspěchu před Nejvyšším soudem České republiky (NSČR ), který vydal rozhodnutí týkající se neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, a to právě ve prospěch klienta KŠB. 

Společnost coby žalovaná se bránila proti žalobě svého zaměstnance na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. K rozhodnutí zrušit se zaměstnancem okamžitě pracovní poměr z důvodů porušení povinností zvlášť hrubým způsobem přistoupila poté, co se zaměstnanec se pokusil pronést přes vrátnici společnosti majetek zaměstnavatele, aniž k tomu měl platné zaměstnavatelem udělené oprávnění. Zaměstnanec argumentoval zejména tím, že ačkoliv platné oprávnění (tzv. propustku) na vrátnici skutečně v dané situaci nepředložil, měl za to, že tento majetek nemá pro zaměstnavatele žádnou hodnotu, když je odpadním materiálem při výrobě a zaměstnavatel povoluje za splnění určitých podmínek tento odpadní materiál odnášet pro vlastní potřebu.

Soud prvního stupně žalobu zaměstnance zamítl, ten se však odvolal k odvolacímu soudu, Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který se naopak přiklonil na stranu zaměstnance. Po neúspěchu před odvolacím soudem požádal klient o převzetí zastoupení pro dovolací řízení KŠB.Celý případ tak na základě dovolání zpracovaného KŠB skončil u NS ČR, který rozhodl ve prospěch klienta KŠB. NS ČR konstatoval, že ve vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nezbytná vzájemná důvěra, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost. Proto NS ČR považuje úmyslný útok na majetek zaměstnavatele za tak významnou okolností, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani to, že zaměstnavatel při splnění určitých podmínek (které zaměstnanec nesplnil, ač tak učinit mohl) povoluje zaměstnancům odpadní materiál, který však stále majetkem zaměstnavatele, odnášet ze zaměstnání pro vlastní potřebu. Více informací najdete zde.