Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěšné zastupování společnosti Carthamus v řízení proti Státní energetické inspekci

Advokátní kancelář KŠB úspěšně zastupovala svého dlouholetého klienta, společnost Carthamus provozující energetický zdroj fungující na bázi spalování biomasy, ve správním řízení vedeném Státní energetickou inspekcí (SEI) ve věci tvrzeného porušení zákona o podporovaných zdrojích energie (ZoPZE), které mělo spočívat v chybném vykazování původu a druhu spalované biomasy.

Dle prvoinstančního rozhodnutí SEI České Budějovice byla dané společnosti za údajné porušení ZoPZE udělena pokuta ve výši více než 1,6 milionu korun. Na základě podaného odvolání zpracovaného KŠB však bylo dané rozhodnutí v plném rozsahu zrušeno s tím, že ZoPZE povinnosti při vykazování biomasy, jejichž údajné porušení bylo důvodem k uložení dané pokuty, vůbec nestanoví.

Předmětné rozhodnutí má významný dopad jak na definování povinností provozovatelů biomasových energetických zdrojů dle ZoPZE, tak i povinností SEI při realizaci státní kontroly.

KŠB zastupuje řadu provozovatelů energetických celků fungujících na bázi obnovitelných a druhotných zdrojů energie, a to jak při jejich výstavbě a následném provozu, tak i v souvisejících správních a soudních řízeních, včetně řízení vedených ERÚ, SEI, ČIŽP či na základě rozhodnutí vydaných těmito orgány veřejné moci.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×