KŠB je novým členem L2bAviation08/07/16 / Zprávy

L2bAviation je mezinárodní síť, jejíž členy najdete na všech kontinentech, sdružuje advokáty poskytující právní služby v oblasti leteckého práva. Právním ratingem Chambers Global je tato síť považována za nejlepší v oblasti letectví.

Členové L2bAviation se zaměřují na právní poradenství, které se mimo jiné týká prodeje a nákupu komerčních letounů, všech typů financování včetně leasingu (wet/dry lease), odpovědnosti za škodu, pracovního práva v oblasti letectví, pojištění a zajištění, insolvence, soutěžního práva, duševního vlastnictví a sporů v oblasti letectví.

V KŠB se problematikou leteckého práva zabývá partner Jiří Horník, který je absolventem Institutu leteckého a vesmírného práva na kanadské McGill University v Montrealu a který je rovněž členem výkonného výboru Evropské asociace leteckého práva.