Úspěch pro KŠB v řízení před Soudním dvorem Evropské unie23/06/16 / Zprávy

KŠB zastupuje Český rozhlas v dlouholetém sporu s Odvolacím finančním ředitelstvím ohledně otázky nároku na odpočet DPH. Důležitou sporným bodem bylo, zda jsou rozhlasové poplatky úplatou za veřejnou službu rozhlasového vysílání. Nyní KŠB zaznamenala další úspěch ve věci. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) totiž z podnětu Nejvyššího správního soudu vyjádřil ve svém rozhodnutí názor, že rozhlasové poplatky nejsou úplatou za veřejnoprávní vysílání, a tudíž nespadají do působnosti příslušné směrnice o DPH.

SDEU se neztotožnil s argumentací české vlády, podle níž se v případě veřejnoprávního Českého rozhlasu (ČRo) jedná o “trojstranný právní vztah” mezi českým státem, který pověřuje ČRo plněním úkolu ve veřejném zájmu spočívajícím v poskytování služby veřejnoprávního vysílání, a příjemci služby, k jejichž tíži český stát nařizuje povinný poplatek stanovený zákonem. Podle SDEU i v případě, že by tento trojstranný právní vztah byl dán, neexistuje přímá souvislost mezi službou veřejnoprávního vysílání ČRo a uvedeným poplatkem.

Podle rozhodnutí SDEU, které bude nyní závazné pro české soudy, se tak zjednodušeně řečeno výnosy z rozhlasových poplatků nezahrnují do koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH.