Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB pomohla ke zrodu první české equity crowdfundingové platformy

V minulých dnech zahájil svůj provoz Fundlift, první tuzemská platforma zaměřená na equity crowdfunding. Jde o společný podnik finanční skupiny Roklen a investiční skupiny Rockaway.

Advokátní kancelář KŠB asistovala jako právní poradce přípravě celého projektu Fundlift, jakož i v souvislosti s prvními emisemi, které jsou jeho prostřednictvím nabízeny.

Equity crowdfunding je forma získávání kapitálu pro malé a střední inovativní společnosti hledající kapitál pro svůj další růst. Fundlift jim umožní na tento externí kapitál dosáhnout prostřednictvím emisí cenných papírů, které budou nabídnuty široké investorské veřejnosti.

Equity crowdfunding představuje pro české právo zásadní inovaci, kdy je nutné řešit nejen regulatorní omezení, ale i implikace relativně rigidní korporační úpravy v zákoně o obchodních korporacích.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×