Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěšné zastupování Agrofertu

Advokátní kancelář KŠB zastupovala Agrofert  ve sporu proti lucemburské společnosti European United Bakeries (EUB), probíhajícím od roku 2011. Spor nyní prvoinstančně ve prospěch Agrofert  rozhodl Městský soud v Praze.

Případ se týkal plánované, avšak nakonec nerealizované fúze společnosti Penam ze skupiny Agrofertu se skupinou United Bakeries (prodávající své výrobky zejména pod značkami Odkolek  a Delta), jejíž mateřskou společností je právě EUB. Konkrétně se spor vztahuje k záloze za část akcií ve výši 100 milionů Kč, o jejímž vrácení včetně úroků z prodlení a úhrady soudních výdajů soud ve prospěch klienta KŠB rozhodl, a to na základě skutečnosti, že klient KŠB nerealizaci fúze nezavinil.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×