Úvod » Novinky a publikace » Článek

Jiří Horník a Petr Koblovský míří na konferenci mezinárodní sekce New York State Bar Association v Krakowě

Konference NYSBA se uskuteční ve dnech 7. – 9. dubna 2016 a zaměří se na mezinárodní arbitráž/litigaci, přeshraniční transakce, přeshraniční přenos dat v souvislosti s judikátem „Schrems“, FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act a konečně i na restituční otázky týkající se vracení majetku obětem komunismu.

Petr Koblovský bude jedním z účastníků panelu vztahujícího se k přeshraničním transakcím.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×