Jiří Horník na konferenci Mezinárodní asociace leteckých dopravců15/02/16 / Zprávy

Partner KŠB Jiří Horník se zúčastní právního sympozia Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), které se ve dnech 17. – 19. února uskuteční v Barceloně.

Během sympozia Jiří Horník vystoupí v diskusním panelu zaměřeném na odpovědnost dopravce při přepravě zboží. V rámci panelu se bude hovořit především o tom, zda je v dnešním komplexním světě dopravy udržitelný koncept omezené odpovědnosti dopravce za zásilku, tak jak ji stanoví Montrealská úmluva z roku 1999, a jakým způsobem se s tímto omezením vypořádávají soudy v různých státech.

Na právním sympoziu budou přítomni zástupci leteckých společností, advokáti a firemní právníci, stejně jako zástupci regulatorních orgánů.