Úvod » Novinky a publikace » Článek

Vytěsnění menšinových akcionářů CETIN za asistence advokátní kanceláře KŠB

KŠB poskytovala právní služby při tzv. squeeze-outu neboli vytěsnění menšinových akcionářů, o němž rozhodla valná hromada společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) v prosinci 2015 a které bylo realizováno v průběhu ledna 2016.

Právní poradenství týkající se vytěsnění bylo specifické z několika důvodů: především se jednalo o jeden z prvních případů vytěsnění po účinnosti zákona o obchodních korporacích (ZOK) od 1. ledna 2014. Právní úprava vytěsnění v ZOK se navíc od předešlé právní úpravy v  obchodním zákoníku značně liší, v důsledku čehož vznikají různé výkladové otázky bez dostatečné judikatury.

Právní poradenství KŠB bylo komplexní a pokrývalo celý proces vytěsnění včetně spolupráce při řešení různých otázek spojených s výplatou protiplnění více než třem desítkám tisíc akcionářů. I jejich počet činil z celé operace mimořádnou záležitost.

Po vytěsnění menšinových akcionářů se vlastníkem 100 procent akcií CETIN stala společnost z investiční skupiny PPF, která do okamžiku vytěsnění vlastnila více než 90 procent akcií CETIN. CETIN vznikla v loňském roce při rozdělení společnosti O2 Czech Republic formou tzv. odštěpení. Více informací lze najít v tomto odkazu.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×