Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěšné právní zastupování energetické společnosti

KŠB úspěšně zastupovala přední tuzemskou energetickou společnost v soudně-správních řízeních, jejichž předmětem bylo napadení zákonnosti vyměření darovacích daní z alokace emisních povolenek v letech 2011 a 2012.

Na základě podaných žalob Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, které bude nyní opětovně rozhodovat o odvoláních společnosti proti vydaným platebním výměrům prvoinstančních finančních úřadů. Tyto platební výměry byly přitom vydány v souladu se zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (tzv. zákonem o trojdani); v podaných žalobách tak společnost dokládala, že prvoinstanční finanční úřady nebyly oprávněny příslušná ustanovení zákona o trojdani aplikovat, a to z důvodu jejich rozporu s evropským právem. Odvolací finanční ředitelství je přitom vázáno právním názorem NSS, který této argumentaci společnosti přisvědčil.

Vydané rozsudky NSS mají nemalý precedentní význam v oblasti obecné aplikace práva EU soudy v České republice.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×