Úvod » Novinky a publikace » Článek

Poradenství pro J&T BANKU v souvislosti s emisí korunových a eurových výnosových certifikátů bez data splatnosti

Advokátní kancelář KŠB poskytla právní poradenství jedné z nejvýznamnějších privátních bank na tuzemském trhu při aktuálním vydání dvou emisí podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitní certifikáty), z nichž jedna je denominována v českých korunách a druhá v eurech. Certifikáty byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha. 

Konkrétně se jednalo o dvě emise na podzim loňského roku, první v září v hodnotě 1 miliardy Kč při jmenovité hodnotě jednoho certifikátu ve výši 100 tisíc Kč, druhá v prosinci pak v hodnotě 50 milionů euro při jmenovité hodnotě jednoho certifikátu ve výši 5 tisíc eur. Eurová emise je kromě českého trhu nabízena též na slovenském trhu, což vyžadovalo spolupráci České národní banky a Národní banky Slovenska (tzv. pasportizace prospektu). Certifikáty mohou být zahrnuty do vedlejšího kapitálu Tier 1 banky.

Certifikáty jsou určeny pouze pro profesionální investory a klienty s objemem vkladů a investic nad ekvivalent 100 tisíc eur.

Právní poradenství KŠB navázalo na dřívější spolupráci s J&T BANKOU při historicky první emisi „nekonečných certifikátů“ v České republice v roce 2014. 

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×