Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB poskytovala právní služby společnosti Dioscorides Global Holdings, LLC

KŠB poskytovala společnosti Dioscorides Global Holdings, LLC, právní služby při vyjednávání, uzavírání a realizaci smlouvy o společné investici do společnosti Konomed s.r.o.  Účelem této investice ze strany klienta je financování projektu vzniku Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI) a nabytí účasti ve společnosti Konomed.

Poradenství KŠB spočívalo především v zajištění mechanismu nabytí majetkové účasti ve společnosti Konomed ze strany DGH a sjednání principů dalšího financování této společnosti, přičemž bylo klíčové, aby předmětná smlouva řídící se právem státu New York byla v souladu s českým korporačním právem. Předmětem jednání bylo i sjednání ocenění zajištění odběratelů ze strany DGH a definování základních principů budoucí akcionářské smlouvy a akviziční smlouvy.

Cílem ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute) je zmapovat dosud nezjištěné léčivé látky obsažené v konopí tak, aby mohlo být v budoucnu využito pro léčbu pacientů dle jejich individuálních potřeb a pomoci jim tak vytvořit lék „na míru“. Institut má využívat nejmodernější poznatky současného výzkumu v oblasti konopí, biomedicíny a politiky a zároveň vytvořit platformu pro další sdílení, zkoumání a vzdělávání.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×