Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB docílila zrušení pokuty pro svého klienta

Advokátní kancelář KŠB úspěšně zastupovala v soudním řízení správním dalšího výrobce elektrozařízení, kterému Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu za údajné neplnění zákona o odpadech. Peněžitou sankci, která byla potvrzena Ministerstvem životního prostředí, zrušil Městský soud v Praze pro její nezákonnost. 

Základ sporu se datuje do přelomu let 2005/2006, kdy proběhla řada správních řízení, ve kterých byl pro každou z deseti skupin elektrozařízení vybrán mezi kolektivními systémy pro nakládání s elektroodpady jeden tzv. správce financí. KŠB zastupovala jednoho z neúspěšných uchazečů o udělení této licence pro správu financí a její úspěšné zastupování vedlo ke zrušení rozhodnutí ministerstva životního prostředí o výběrech správce financí. Souběžně se podařilo docílit i zrušení všech pokut, kterými byli sankcionováni výrobci elektrozařízení zapojení do kolektivního systému, jenž pro správu financí v dané skupině elektrozařízení nebyl ze strany ministerstva životního prostředí vybrán. Následně došlo i k změně právní úpravy a odstranění monopolu v dané oblasti.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×