Úvod » Novinky a publikace » Článek

PŘIPRAVOVANÉ NEBO PROJEDNÁVANÉ ZÁKONY

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků;

Prokazování původu majetku a majetková přiznání

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

  • V Poslanecké sněmovně je projednávána novela zákona o spotřebních daních zvyšující daňové zatížení tabákových výrobků postupně v průběhu tří následujících let. Zvýšení spotřební daně se bude týkat jak cigaret, tak i doutníků, cigarillos a sypaného tabáku a mělo by mít rovnoměrný dopad na všechny cenové kategorie.

Prokazování původu majetku a majetková přiznání

  • Dne 2. června 2015 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku (Sněmovní tisk 504/0). Tímto zákonem by také mělo dojít ke změnám zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku.
  • Návrh zákona má za cíl m.j. budoucí efektivnější využití stávajících institutů daňového a trestního práva. Zároveň stanoví nová (speciální) pravidla za účelem odhalení zatajených či nezdaněných příjmů poplatníka a jejich následného zdanění. Nová právní úprava by měla dát správcům daně dostatečně účinné nástroje k prokázání existence těchto příjmů a jejich následnému zdanění, zejména pokud daňový subjekt nespolupracuje se správcem daně.
  • Mezi stávající mechanismy, které již slouží prokazování původu majetku, aniž by byly návrhem zákona měněny, patří:

a)  stavění lhůty pro stanovení daně  v případě trestního stíhání pro trestný čin související s určitou daní  – nové ustanovení účinné od od 1. ledna 2015;

b)  oznámení o většině příjmů fyzických osob osvobozených od daně za rok 2015, pokud přesáhnou jednotlivě 5 mil. Kč;

c)  změna právní úpravy daňových trestných činů a prolomení lhůty pro stanovení daně při pravomocném odsouzení za daňový trestný čin,

d)  ustanovení zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Mechanismy, které by měly být pro účely koncepce prokazování původu majetku využity v upravené (speciální) podobě, patří:

a)   stanovení daně podle pomůcek podle daňového řádu a zákona o daních z příjmů;

b)  prohlášení o majetku podle daňového řádu a zákona o daních z příjmů;

c)  trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o  majetku podle trestního zákoníku.

Projednávání návrhu bylo v prvním čtení dne 19. 6. 2015 přerušeno.

V této souvislosti odkazujeme také na poslanecký návrh zákona o majetkovém přiznání z roku 2014, který upravuje podmínky a postup při podávání přihlášení a přiznání majetku a jejich využívání pro účely daně z příjmů fyzických a právnických osob, včetně příslušných sankcí. Jeho účelem je dle důvodové zprávy omezit daňové úniky, popřípadě jim zcela zamezit. Poslanecká sněmovna v únoru 2015 projednávání tohoto návrhu přerušila a odročila do doby předložení vládního návrhu (k čemuž zatím nedošlo).

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×