Úvod » Novinky a publikace » Článek

DAŇOVÁ UZNATELNOST PŘÍSPĚVKŮ ZAMĚSTNAVATELE

V souvislosti se změnou podmínek pro daňové zvýhodnění fyzických osob (od roku 2015), které mají uzavřeno soukromé životní pojištění, zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP) možné způsoby doložení splnění podmínek daňové uznatelnosti příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance pojišťoven sdružených v asociaci. Na webových stránkách ČAP tak lze ověřit, zda si bude moci poplatník uplatnit zaplacené pojistné jako položku snižující jeho základ daně.

Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám daňové uznatelnosti, se dokládá pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud to z pojistné smlouvy nebo z pojistky nevyplývá, dokládá se splnění podmínek buď dodatkem k pojistné smlouvě, nebo potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek. Další informace k postupu konkrétních vybraných pojistitelů jsou uvedeny v přehledu zveřejněném na webové stránce ČAP.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×