Úvod » Novinky a publikace » Článek

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Ministerstvo financí ve spolupráci s GFŘ spustilo webové stránky k Elektronické evidenci tržeb (EET). Stránky obsahují shrnutí základních informací o EET. Objasňují důvody pro vznik tohoto projektu a popisují technický princip jeho fungování. Prostor je věnován i vybraným otázkám v souvislosti s praktickým fungováním EET. GFŘ v této souvislosti připouští možné přeřazení stravovacích služeb z plnění podléhající základní sazbě daně do kategorie plnění se sníženou 15% sazbou.

Ministerstvo financí již také vypořádalo připomínky k zákonu upravující EET. Oproti původní verzi došlo k několika změnám, jimiž MF reagovalo na diskuzi v rámci připomínkového řízení. Ze zákona tak byla například odstraněna povinnost zákazníka převzít účtenku. Zásadní změnu doznal systém sankcí. Uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti je pojímáno pouze jako předběžné opatření, které bude možné využít dočasně, a to do doby sjednání nápravy.

Zákon je sice nadále koncipován plošně, příslušná vyhláška však dočasně vyjímá z povinnosti evidovat tržby všechny činnosti s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Na další činnosti bude aplikace zákona případně rozšířena později, a to v návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanční správy.

MF počítá v souvislosti se zavedením EET s jednorázovou slevou na dani ve výši 5.000 Kč pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby. Jako důvod MF uvádí kompenzaci zvýšených nákladů, které poplatníkům v souvislosti s EET vzniknou.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×