Úvod » Novinky a publikace » Článek

ZMĚNA PODMÍNEK OZNAČENÍ NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE

Dochází k rozšíření kritérií GFŘ, kterými se plátce DPH označuje jako „nespolehlivý plátce“. Nově je za nespolehlivého považován i plátce, který uvedl nepravdivé či neúplné informace k registraci k DPH. Správce daně musí při rozhodování o označení nespolehlivého plátce posoudit veškeré objektivní okolnosti, které vedly k plátcovu pochybení. Neměl by tedy takto automaticky postihovat běžné plátce, kteří se dopustili pouze neúmyslné chyby, a spíše zvolit jinou formu nápravy, např. výzvu či posečkání úhrady daně.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×